İnsanoğlunun Söylediği İlk Kelime Neydi?

0
69

İLK KELİMESİ “MAL” OLDU

Arslan, ‘insanlığın yaklaşık 65 bin yıldan bu yana konuştuğunu’ kaydederek, şunları söyledi: ‘Bana göre insanoğlu 65 bin seneden beri konuşuyor. İlk modern insanların ya da modern insanlığın ataları, uzun bir süre içinde değil çok kısa bir zamanda deneme, sınama ve gözlemleme yoluyla ilk olarak hayvanları evcilleştirmişlerdir. İlk insanlar, evcilleştirdiği hayvanları koyduğu yere, bugün de kullanılan ‘ağıl’ hayvanlara da ‘mal’ adını vermiştir. Bu iki kelime çok eski kelimeler, yani ticaret, kültür ve medeniyetlerin temelini oluşturuyor. Bu da bize insanların 65 bin yıldan bu yana konuştuğunu gösteriyor.’

İNSAN 65 BİN YILDIR KONUŞUYOR

Anadolu, Orta Asya, Kafkasya ve İran bölgesine bakıldığında 60 bin yıllık bir kültürün yaşadığının görüldüğünü savunan Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü: ‘İnsanoğlu yazdığı ilk simgelere ‘cızzık’ diyor, daha sonra ‘tamgalara’ geçilmiş. Alfabenin evrimiyle medeniyetin kökeninin yine Orta Asya olduğu ortaya çıkıyor ve konuşan insanlığın tarihi 65 bin yıl. İnsanlığın dili de bilindiği gibi 7 bin yıl değil, yine 60-65 bin yıla dayanıyor. Mükemmel konuşulan bir dil var. M.Ö. 7 bin 300 yılında bir Tatar-Vinça yazısında ‘el esisis, el esilis ekizis’ deniliyor yani ‘halkını hatırlayanı, halkı da hatırlar’ ifadesi, mükemmel bir toplum anlayışına ve devlet organizasyonu kavramına sahip olduklarını anlatmaktadır.

MALAZGİRT’TEN ÖNCE ANADOLU’YA GELDİK

Burada bahsedilen pek çok kavramlar için eski çağ tarihçileri Kazım Mirşan, Fahrettin Kirzioğlu, Adile Ayda, Tahsin Parlak ve kendi çalışmalarından yararlanılmıştır.’ Arslan, tarihte Türklerin Anadolu’ya ilk olarak Malazgirt Savaşı’nın ardından girdiğinin bilindiğini, ancak yaptığı araştırmalara dayanarak, bunun aksine Türklerin çok daha önce Anadolu’ya yerleştiklerini savundu. Rum kelimesinin aslında Hun kelimesinden doğduğunu ileri süren Arslan, ‘Tarih birçok insan tarafından yanlış biliniyor. Bugün Rum olarak bildiğimiz insanlar aramızda yıllarca süren düşmanlığa rağmen bir Türk boyu olan Hunların torunlarıdır. Rum kelimesi de Hunlardan gelmektedir’ dedi.

Arslan, Kürt boylarının da Oğuz boyu olduğunu ifade ederek, ‘Oğuz devlet şemasında da görülen Kazıkurtlarının, Kürtlerle ilişkili olduğunu sanıyorum, dolayısıyla Kürtlerin Dış-Oğuzlardan olduğu anlaşılmaktadır’ dedi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here